Abaka Han Kimdir? Abaka Han Hayatı

abaka han kimdir 1974n

Abaka Han Kimdir? Abaka Han Hayatı

Abaka Han, İlhanlılar Devleti’nin ikinci hükümdarıdır. 1243 yılında Moğolistan’da dünyaya gelen Abaka Han, Hemadan’da 1282 yılında vefat etmiştir.

Hükümdarlık Dönemi (1265 – 1282)

İlhanlılar Devleti’nin kurucusu ve babası olan Hülagu Han’ın ölümünden sonra hanedanın temsilcileri tarafından han seçildi (1265). Bu seçim Moğolların büyük hanı Kubilay Kağan tarafından 5 yıl sonra onaylandı. Dönemi büyük ölçüde Mısır Memlûklarına karşı verdiği mücadelelerle doludur. Memlûklara karşı üstünlük sağlamak amacıyla Batı Hıristiyan dünyasıyla da yakın ilişkiler kurmak için bazı girişimlerde bulundu. 1274’te Lyon’a, 1277’de Roma’ya elçiler gönderdi. İngiltere Kralı I. Edward, Papa IV. Clementius, X. Gregoirus,  Abaka Han’a gönder dikleri mektuplarda, ortak düşmanları olan Memlûklara karşı ortak bir eylem gerçekleştirilemedi. 1284’te kardeşi Mengü-Timur, Memlûklar tarafından Hama yakınlarında büyük bir bozguna uğratıldı. Kuzeyden gelebilecek bir tehlikeyi önlemek amacıyla Kür Irmağı’nın karşı kıyısında bir set yaptırdı. Veziri Şemsettin’in yardımıyla da Kafkas Türklerini egemenliği altına aldı. Doğudaki en büyük başarısı 1270’te Çağatay Orduları karşısında kazandığı büyük zaferdir. Mevaraünnehir’deki karışıklıklardan yararlanarak Buhara’yı yakıp yıktı.

Bizans İmparatoru VIII. Mikhael Palaiologos’un kızı Maria ile evli olan Abaka Han’ın ölümünden sonra yerine kardeşi Ahmet Teküdar Han geçti.

Değerlendirme

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir