Abbas 1. Büyük Kimdir? Abbas 1. Büyük Hakkında Bilgi

Abbas 1. Büyük

Abbas 1. Büyük Kimdir? Abbas 1. Büyük Hakkında Bilgi

Abbas I. Büyük, Safevi hükümdarıdır. 1557 yılında Herat’ta doğup, 1629 yılında Mazenderan’da hayatını kaybetmiştir. Hükümdarlık dönemi: 1588-1629.

Şah Tahmasp’ın büyük oğlu Muhammet Hüdabende’nin oğludur. Babasına karşı Herat Kenti’nde ayaklanarak 1588 yılında hükümdar oldu. Safevi hükümdarları arasında “Büyük” sıfatıyla anılır. İran’ın en karışık döneminde hükümdarlık yaptı ve ülkesini kısa sürede güçlendirdi. Batı’da Osmanlılarla uğraşırken Doğu’dan Özbeklerin saldırısına uğradı. Tahta çıktığı 15 Ekim 1588’den başlayarak Safevi Devleti’ni yeniden kurarcasına çalıştı. Aylıkları devletçe ödenen ve adına Tüfenkçi denilen bir ordu kurdu. Bunu Osmanlıların devşirme dönemine benzeterek Ermeni ve Gürcü çocuklarını eğiterek oluşturdu. Kızılbaşların etkilerini azaltarak Şahseven adıyla yeni bir Türk ordusu kurdu. Bu arada, Osmanlılarla barış isteyen beyleri yok ederek savaşı sürdürdü.

Horasan’da Özbek Han’a karşı yürüdü. Osmanlı kuvvetleri Gence’yi, Bağdat Valisi Cigalazade Nihavend’i ele geçirdi. İç ayaklanların genişletilmesi üzerine Osmanlılarla barış yapmak isteyen Şah Abbas, 18 Ocak 1590 yılında Osmanlı isteklerine uygun bir antlaşma imzaladı. Devletin batısını güvence altına aldıktan sonra, ayaklanan emirleri şiddetle cezalandırdı. Meşhed’i almış olan Özbekleri Herat yakınında bozguna uğrattı. Osmanlı-İran savaşları yeniden başlayınca başkenti Kazvin’den Isfahan’a taşıdı.

Osmanlı kuvvetlerini Sufiyan’da yenilgiye uğrattıktan sonra, 1603 yılında Tebriz, Revan ve Kars kalelerini aldı. Sis civarında yapılan savaşta, Ordusunu yöneten Şah Abbas, 1613 yılında Osmanlılarla yeniden barış imzalamak zorunda kaldı. Bir süre sonra yeniden başlayan savaş sonunda ise Serav Antlaşması imzalandı. 41 yıl hükümdarlık yaptıktan sonra 72 yaşında hayatını kaybetti.

Acımasız ve sert yapılı bir hükümdardı. Saltanatı boyunca çok çalıştı ve devletini güçlendirdi. Yönetici ve ordu örgütünün yanı sıra bayındırlık işlerine de önem verdi. Döneminde İsfahan çok gelişti, bu kentte büyük bir cami, Çihil-Sütun (Kırk Sütun) Sarayı, Çarbağ ve Zerend’deki köprüler, Cihannüma Sarayı gibi büyük yapılar ve tarihsel eserler yaptırdı. Avrupa devletleriyle ilişkiler kurdu ve bu ülkelerde Osmanlı Devleti’ne karşı bir hareket oluşturmak için girişimlerde bulunmaktan geri kalmadı. Öldüğünde torunu Sam Mirza, Şah Safa unvanıyla şah oldu.

Değerlendirme

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir