Bilsem Sınavı Süreci ve Soruları

Bilsem Sınav Soruları

Bilsem Sınacı Süreci Ve Soruları

Türkiye’de üstün zekalı ve özel yetenekli öğrencilerin keşfedilmesi amacıyla her yıl Bilsem sınavı gerçekleştiriliyor. Bilsem sınavı, Türkiye’de özel yetenekli öğrencilerin keşfedilerek, yetenekleri doğrultusunda eğitim alabilecekleri Bilim ve Sanat Eğitim Merkezleri’ne kayıtlarının yapılması amacıyla gerçekleştirilir. Her yıl yapılan Bilsem sınavında, öğrencilerin özel yeteneklerini hedef alan sorulara yer verilir. Bu nedenle Bilsem sınav soruları klasik örgün eğitim sınavlarında çıkan sorulardan farklıdır.


Bilim ve Sanat Eğitim Merkezleri veya kısa adıyla Bilsem, her yıl yapılan sınavla özel yetenekli öğrencileri tespit ediyor. Özel yetenekli olduğu belirlenen öğrencilerin, özel yeteneklerini geliştirebilecekleri ve ileriye taşıyabilecekleri bir eğitim programından faydalanabilmelerine yardımcı olur. Bilsem sınav soruları ile özel yetenekli öğrencilerin tespiti, yeteneklerindeki performans durumları tespit edilir. Bu nedenle Bilsem sınavlarında çıkan sorular tamamen bilimsel ve akademik tekniklerin yanı sıra yetenek gerektiren spesifik alanların gerekliliklerine uygun olarak hazırlanır. Bilsem sınavında çıkan sorular Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından bilimsel ve teknik kriterlere uygun olarak hazırlanmaktadır.


Bilsem Sınav Soruları Nasıldır?


Özel yetenekli öğrencilerin keşfedilmesi maksadıyla yapılan Bilsem sınavında çıkan sorularda buna uygun olarak düzenlenmektedir. Bu kapsamda 2 aşamalı olarak uygulanan Bilsem sınavında çıkan sorular, özel yeteneklere göre belirlenmektedir. Yaşıtlarına göre belirli alanda/konuda üstün performans gösteren öğrencilerin katıldığı bu sınavda, adaylar arasında gerçekten özel yeteneğe sahip olanlarının belirlenmesi sağlanmaktadır. Bilsem sınav soruları temel olarak öğrencilerin matematiksel, mantıksal, görsel ve hafıza yönünden becerilerinin tespit edilmesini sağlayacak formattadır.


Bilsem Ön Değerlendirme Aşaması Soruları

Özel yetenekli öğrencileri tanılama işleminin ilk aşaması olan Bilsem sınavının ön değerlendirme uygulamasında öğrenciler genel taramaya tabi tutulur. Grup tarama uygulaması olarak da isimlendirilen bu aşamada öğrenciler toplu katılım gerçekleştirir. Her öğrenci kendisine verilen tablet bilgisayarda zihinsel, görsel, hafıza ve matematiksel kabiliyetleri çerçevesinde değerlendirildikleri sorulara yanıt verir.

Grup tarama aşamasında;

  • Birinci sınıf Bilsem soruları
  • İkinci sınıf Bilsem soruları
  • Üçüncü sınıf Bilsem soruları
  • Dördüncü sınıf Bilsem soruları

şeklinde farklıdır. Her kademedeki öğrenci genel tarama uygulamasında eğitim seviyesine ve yaşına uygun olan sorulara yanıt verir.

Öğrenciler sınava katıldıklarında tablet bilgisayar üzerinde kendilerine soruların sorulara yanıt verir. Her soru için belirli süreler verilir ve öğrenciler bu süreler içerisinde yanıt vermelidir. Öğrenci soruya yanıt verdiğinde yeni bir soruya geçilir. Süre sonunda öğrenci soruya yanıt vermemişse bile bir sonraki soruya otomatik olarak geçilir. Ayrıca öğrencilerin yanıtladığı/geçtiği bir soruya geri dönme şansı da bulunmamaktadır.

Grup tarama uygulaması aşamasında daha önceki yıllarda çıkmış Bilsem sınav soruları ile öğrenciler, bu aşamada sorulan sorulara alıştırma gerçekleştirebiliyor. Böylelikle soru tiplerine ve soruluş tiplerine alışkın olduklarından, daha fazla başarı yüzdesiyle sınav sürecini tamamlayabilir.

Bilsem Bireysel Değerlendirme Sınavı Soruları

Bilsem sınavının ikinci aşaması olan bireysel değerlendirme sınavında, öğrenciler yetenek alanlarına göre sorulara yanıt vermektedir. Bu aşamada klasik soru tipinde Bilsem sınav soruları sorulmaz. Aksine öğrencilerin yetenek alanına göre soru yanıtlama veya uygulamalı performans testlerinin gerçekleştirilmesi şeklinde uygulanır.

Bireysel değerlendirme sınavında öğrenciler “müzik”, “görsel sanatlar” ve “genel zihinsel” alanlarında sınava katılım gerçekleştirir. Bireysel değerlendirme çerçevesinde öğrenciler tek başına sınava katılır. Yetenek grubuna göre uygulamalı olarak test gerçekleştirilir. Bilsem sınav soruları diğer MEB sınav sistemi uygulamalarından tamamen farklıdır. Çünkü bu sınavda öğrencilerin belirli bir alandaki üstünlük durumu ve kabiliyetleri sınanır. Dolayısıyla bireysel değerlendirme sınavında uygulamalı sınama en temel yapıyı oluşturur.

Değerlendirme

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir