E-Devlet ÇKS Başvurusu Yenileme 2022

ÇKS Başvurusu Yenileme

ÇKS Başvurusu Yenileme, ÇKS Belgesi Çıkartma 2022 yılı ücretleri, kayıt için hangi evraklar ve belgeler gerekir, İnternet üzerinden başvuru yapılıyor mu Yeni kayıt, güncelleme ve ÇKS yenileme ücreti 2022 yılı için ne kadar oldu, Çiftçi Kayıt Formu nasıl dolduruluyor? ÇKS Belgesi Çıkartma işlemi nasıl yapılır, E-devlet üzerinden tarımsal destekleri kontrol etmek amacıyla yeni çiftçi kaydının yapılmasını sizler için anlattık.

ÇKS Belgesi Nasıl çıkarılır? Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından her yıl çiftçilere yapılan destek ödemelerinden ve birçok devlet desteğinden faydalanmak için neredeyse çiftçi kimliğinin yerini alan ÇKS Çiftçi kayıt belgesinin nasıl yapıldığına dair tüm soruları içeriğimizde yer aldık.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit, Kirişçi Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) e-devlet üzerinden dahil edeceklerini, devlet kurumu çalışanları ile üreticileri sadece elektronik ortamda buluşturacaklarını duyurmuştu. Bunun üzerine Çiftçi Kayıt Sistemi’nde dijitalleşmeyi artırıp, bürokrasiyi azaltmak amacıyla ÇKS’de devrim gibi düzenleme yapıldı. Ürün güncellemesi yapacak çiftçiler 1 ekim tarihi itibarıyla başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek.

ÇKS’de Devrim Gibi Düzenleme

Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 23.09.2022 tarihli ve 31962 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bu düzenleme ise yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir:

ÇKS’de yapılan düzenleme ile aşağıdaki değişiklikler yapılır.

  • Başvurular e-Devlet’e alındı
  • Dijitallesme/Bürokrasinin Azaltılması/Üretim Planlaması
  • Ziraat Odalarından her yıl alınan Çiftçi Belgesi şartı ilk müracaat hariç kaldırıldı
  • Başvuru süresi üretim planlaması için 31 Aralık’a çekildi.

2022 Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) Başvuruları E-Devlete Taşındı

2022 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları ÇKS Yönetmeliği ve Genelgesinde belirtildiği üzere 01 Ekim 2022 tarihinden itibaren e-devlet üzerinden yapılacak.

Çiftçilerin tarımsal desteklemelerden faydalanabilmeleri için bu yasal süre içerisinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvurarak kayıtlarını yenilemeleri veya güncellemeleri gerekmektedir.

Çiftçiler, ÇKS’ye kayıt olmak ve ÇKS kayıtlarını güncellemek için gerekli bilgi ve belgelerle il/ilçe müdürlüklerine başvurabilirler. Birden fazla ilçe sınırları içerisinde tarımsal faaliyette bulunan çiftçiler, tarım arazisinin bulunduğu yerleşim yerlerinden herhangi birinin ilçe müdürlüğüne ve arazinin merkez ilçedeki il müdürlüğüne tescil için başvuruda bulunur. Çiftçiler, ÇKS uygulamasına ilişkin Bakanlık tarafından yetkilendirilen iş ve işlemleri de e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirebilir.

ÇKS başvuru süresi 31 Aralık’a çekildi

Ziraat odalarından her yıl alınan Çiftçi Belgesi tüm başvurularda sadece ilk başvuruda istenecektir.

Bir önceki yönetmelikte takip eden yılın 1 Eylül ve 30 Haziran tarihlerinde belirlenen başvuru süresi, üretim planlaması yapmak üzere uygulamanın başladığı 31 Aralık tarihine kaydırılmıştır. Böylece başvuru süresi 4 aya indirilmiştir.

Ayrıca 31 Aralık’a kadar başvuruda bulunan çiftçiler, Şubat ayında ürün değişikliği yapabilecek.
Muhtar ve 2 üyenin ürün beyan formlarında yer alan imza uygulaması da fiilen amaca hizmet etmediği gerekçesiyle kaldırılmıştır.

Çiftçi Belgesi Nedir? Nasıl Alınır?

Çiftçilerin özlük ve tarımsal faaliyetlerine ilişkin bilgileri içeren, kanunen bağlı bulundukları ziraat odası tarafından düzenlenen ve onaylanan belge olan ÇKS belgesi e-devlet kapısından https://edevlet.tarbil.gov.tr/basvuru linki üzerinden Belge al menüsüne tıklayarak çıktı olarak alınır.

ÇKS belgesi ile yapılan yeni düzenleme ile birlikte; B formunda muhtar veya azanın imzası gerekiyordu. Ancak yeni düzenleme ile üretecinin kendi imzasının olması ÇKS belgesi için yeterli olacak.

Tarla kiralamalarında yine aynı şekilde muhtar ve azanın imzası alınarak üreticileri ÇKS belgesi başvurusunda bulunabilecek.

Önceki yıllarda ziraat odasından alınması gereken çiftçilik belgesi kaldırıldı. Geçmiş yıllarda Ziraat Odası’na kayıt yaptırarak ÇKS belgesi alan üreticilerin Ziraat Odası’ndan belge almalarına gerek yoktur.

ÇKS’ye ilk kez başvuracak üreticilerin Ziraat Odası üyesi olarak çiftçilik belgelerini sunmaları gerekmektedir.

Başkasının Adına Kayıtlı Olan Tarlanın Parası Nasıl Alınır?

ÇKS sisteminde yeni yapılan düzenleme sonrasında Fiili olarak sizin kullandığınız ancak tapuda bir başkasının adına kayıtlı olan ve o mülkiyete erişemeyip kiralayamadığınız arazinin artık desteklemesini alabileceksiniz.

Bu düzenlemeden faydalanabilmek için EK-5 Formunun doldurulması gerekmektedir.

EK-5 Formu:
Tarımsal faaliyette kullandığım, nitelikleri yukarıda yazılı tarım arazilerinin adıma kaydedilmesini beyan ve kabul eder, bu araziler için hissesini kullandığım hissedar/hissedarlarca üretim yılı boyunca itiraz edilmesi durumunda yapılacak incelemeler neticesinde haksız yere herhangi bir destekleme ödemesi aldığım veya herhangi bir haksız ödemeye sebep olduğumun tespit edilmesi halinde, itiraz edilen hisselere tekabül eden alanlar için almış olduğum veya sebep olduğum destekleme ödemelerini, ödeme tarihinden itibaren işleyecek gecikme zammı ile birlikte, gayrikabil-i rücu hiçbir itiraz beyan etmeden, ilk talepte 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde geri ödemeyi kabul ve taahhüt ederim.EK-5

Ziraat Odası ÇKS Belgesi Nasıl Çıkarılır?

Çiftçilik yapan kişilerin devlet desteklerinden faydalanabilmesi için ÇKS belgesi alınmalıdır. ÇKS belgesinin almanın iki yolu bulunmaktadır. Bunlar ilki Tarım il müdürlüklerine kayıt için gerekli olan belgeleri teslim ederek almak, ikinci ise e-devlet tarbil tekpencere üzerinden kayıt olduğunuz belgenizin çıktısını almaktadır.

ÇKS belgesinin çıktısını almak için iki farklı yöntem vardır. Çiftçi belgesi iki şekilde çıkartılır bunlar:

e-Devlet üzerinden online olarak https://edevlet.tarbil.gov.tr/basvuru linki üzerinden başvuru yaparak Belge al menüsünden ÇKS belgesi alınır.

EK-1 Çiftçi Kayıt Formunu doldurarak Tarım il/ilçe müdürlüklerine giderek başvuru işlemlerini tamamlayabilir ve sonra ÇKS belgesi çıkartabilirsiniz.

e-Devlet Çiftçi Kayıt Sistemi Başvurusu Nasıl Yapılır?

e-Devlet Çiftçi Kayıt Sistemi Başvurusu Nasıl Yapılır?

e-Devlet üzerinden ÇKS başvuru yapmak için e-Devlet kapısına giriş yaparak Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) Başvuru sekmesine giriş yaparak https://edevlet.tarbil.gov.tr/basvuru linkinden ilerleyerek veya sayfanın altında bulunun uygulamaya git sekmesi üzerinden devam ederek başvuru adımlarını takip edebilirsiniz.

Uygulamaya git sekmesinden aşağıda ki görselde yer alan Kaysis hizmet adı veya Kaysis numarası ile arama yapabilirsiniz butonundan faaliyet göstereceğiniz alanın seçimini yaparak şehir seçimi, birim seçimi ve kimlik numarası veya vergi numarası ile bir sonraki adıma geçebilirsiniz.

e-Devlet Çiftçi Kayıt Sistemi Başvurusu Nasıl Yapılır?
e-Devlet Çiftçi Kayıt Sistemi Başvurusu Nasıl Yapılır?
e-Devlet Çiftçi Kayıt Sistemi Başvurusu Nasıl Yapılır?
e-Devlet Çiftçi Kayıt Sistemi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Diğer işlemi tamamlamak için bir ücret ödemeniz gerekir. Ödeme yapmak için tıkla sekmesinden devam ederek başvuru adımlarını tamamlayabilirsiniz.

ÇKS Belgesi Yenileme Ücretleri
ÇKS Belgesi Yenileme Ücretleri

e-Devletten ÇKS Belgesi Nasıl Alınır?

e-Devlet üzerinden ÇKS belgesi almak için Tekpencere.tarbil.gov.tr adresine e-devlet şifresi ile giriş yapıldıktan sonra ”TekPencere Hizmet Başvurusu Portalı” üzerinden ”Belge Al” seçimi yapılır.

Belge seçimi Belge görselde görüldüğü gibi, Çiftçi kayıt sistemi ÇKS Belgesi seçilir, Birim olarak bağlı bulunulan Tarım ve Orman Müdürlüğü il/ilçe seçimi yapılır ”Devam et” butonuna tıklanır.

ÇKS belgesi alma
ÇKS belgesi alma

Ödeme Türü menüsünden Bireysel ve Kurumsal ödeme seçeneğinden birini tercih ettikten sonra, Kişi kurum ve bilgileri sayfasından, ”Vatandaş Bilgileri” ekranı üzerinde ‘‘Ödeme Yapan TC Kimlik Numarası ve Fatura adresi Adres il ve İlçe posta kodu” yazılır. ”Devam et” Tıklanır.

Belge bilgileri’‘ ve ”Ödeme Bilgileri” ekranlarını da onayladıktan sonra ÇKS belgesi tek pencere üzerinden kolaylıkla alınabilir.

ÇKS belgesi almak
ÇKS belgesi almak

Çks belgesi daha önceden ÇKS Kaydı bulunan çiftçilere online olarak dijitalde hazır olarak sunuluyor. Çiftçi Kayıt sisteminde kaydı bulunana çiftçiler, kendilerine ait ÇKS Belgesini almak için tekpencere.tarbil.gov.tr adresinde ki Belge Al sekmesinden ilgili ve ilçe seçilere sanal pos aracılığıyla doğrulanabilir olarak alıp kullanılabilecektir.

Çiftçi Kayıt Sistemine İlk Kayıt Nasıl Yapılır?

Çiftçi kayıt sistemine ilk kayıt 3 farklı şekilde yapılmaktadır. ÇKS sitemine kayıt yapılması için gerekli olanlar şu şekildedir:

Arazi sahiplerinin başvurusu
Arazi kiralayanların başvurusu
Arazisi birinci dereceden yakınlarına ait olanların başvurusu şeklindedir.

Çiftçi kayıt sistemine ilk kez müracaat ediyorsanız öncelikle kimlik bilgilerinizi beyan edeceğiniz bazı evrakları doldurmalısınız.

Tapularınız fotokopisini çektirip tapu sicil müdürlüğünden aslına uygundur kaşesi bastırmalısınız.

Tapu sicil müdürlüğünden sonra boş C formuna ektiğiniz arazilerin tapu bilgilerini ve o sene yetiştirdiğiniz ürünleri yazmalısınız.

Daha sonra doldurduğunuz bu C formunu ekilişini yaptığınız arazilerin bulunduğu köyün yada mahallenin muhtarına ve azasına imzalatmalısınız.

Eğer farklı ilçelerde arazileriniz varsa başvurunuzu ikamet ettiğiniz yerde araziniz varsa oranın Tarım ilçe müdürlüğüne, yoksa arazinin bulunduğu Tarım ilçe müdürlüğüne, arazi merkez ilçede ise Tarım il müdürlüğüne yapmalısınız.

ÇKS Belgesini Tekpencere.tarbil.gov.tr Üzerinden Alın

Tekpencere.tarbil.gov.tr adresinden çiftçilere ÇKS belgesi alabilir. Çiftçi Kayıt Sisteminde kaydı bulunan çiftçilere, kendilerine ait ÇKS belgesini almak için Tekpencere.tarbil.gov.tr adresinde ki ‘Belge Al’ sekmesinden ilgili il ve ilçe seçilerek, sanal pos aracılığıyla alıp kullanabilecektir.

Çiftçi Kayıt Sistemine Başvurmak İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Tarım İl ve İlçe Müdürlüklerine başvurmadan önce aşağıdaki ÇKS başvuru evraklarının üzerine tıklayarak indirebilir ve başvuru formlarını doldurabilirsiniz. Çks kayıt sorgulama işlemini E-devlet üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Çks kayıt formu, dilekçesi, dilekçe örneğine ulaşabilirsiniz.

ÇKS kayıt sistemine başvuruda istenen belgeler aşağıdaki gibidir:

Arazi kimin adına kayıtlı ise arazisini kullandığınız kişilerin  ve arazi sahibine ait kimlik belgesinin fotokopisi,
Ekilişi yapılacak olan araziye ait tapu kadastrodan alınacak tapu kayıt örneği,
Arazi eğer kiralık ise bu durumda kira kontratı,
Başvuru sahibinin VKN ve vergi numarasını gösteren belge,
Taahhütname
Döner sermaye yardım belgesi,
Ekili alanların muhtarlık tarafından onaylatılmış olan boş C Formu gereklidir.

ÇKS Belgesi Yenileme Ücretleri 2022 Listesi

ÇKS’ne Müraacatlarda ve Güncellemeler de (Tabii Afetler Hariç) Bir Sefere Mahsus Alınacak olan Döner Sermaye İşletmeleri 2022 Yılı ÇKS Belgesi Ücreti ve Birim Fiyatları aşağıdaki gibidir: ÇKS Başvurusu Yenileme güncel fiyatları

1-10 Dekara Kadar (10 dekar dahil)6 TL
11-50 Dekara Kadar (10 dekar üzeri 50 dekar dahil) 13 TL
51-100 Dekara Kadar (50 dekar üzeri 100 dekar dahil)20 TL
100 Dekar Üzeri tarla ve arazi için 26 TL
ÇKS Belgesi (Belge Başına-Onaylı)6 TL
Çiftçi Kayıt Formunun (B) Bölümünün Onaylı Sureti10 TL
Çiftçi Belgesi (Ziraat Odası Olmayan Yerlerde)20 TL
ÇKS Belgesi Yenileme Ücretleri 2022 Listesi

ÇKS Sorgulama T.C İle 2022

T.C kimlik numarası ile ÇKS belgesi sorgulaması yapmak için e-Devlete giriş yapabilirsiniz. Tarım ve orman bakanlığına ait olan Çiftçi Kayıt Sistemi Üzerinden adınıza bulunan veya kiralamış olduğunuz arazinin bulunduğu il/ilçe, parsel bilgileri ve kullanım bilgilerinin detaylarını sorgulayabilirsiniz.

ÇKS Yenileme İşlemleri 2022

Her yıl başvuruyor iseniz, bağlı bulunduğunuz Tarım İl yada İlçe Müdürlüğüne yıl boyu direk olarak başvuruda bulunabilirsiniz. Bu işlem güncelleme işlemidir.

ÇKS kaydı güncelleme için gerekli evraklar ise aşağıdaki gibidir:

  • ÇKS güncelleme başvuru formu
  • Döner sermaye makbuzu
  • Arazi kiralıksa kira kontratı ve arazi kira sözleşmesi
  • Muvafakatname gibi belgeler istenmektedir.

ÇKS Belgesi Çıkartma Geçerlilik Süresi 2022 Ne Kadardır?

Tarımsal faaliyet belgesinin geçerlilik süresi 1 yıldır. 1 Yılın sonunda faaliyetlerine devam ederek devlet desteklerinden faydalanmak isteyen çiftçilerin ÇKS belgelerini yenilemesi gerekmektedir.

ÇKS Belgesi Çıkartma Almak İçin Kaç Dönüm Gerekir?

Kendi arazisi için ÇKS başvurusu yapacak kişilerin Ziraat odasından faaliyetlerini gösteren belge ile başvuru yapması yeterlidir.

Arazi Kiralayanlar ÇKS Belgesi Alabilir mi?

100 dekar altında kiralanan araziler için muhtarlıktan kira sözleşmesi alarak ÇKS belgesi alınabilir. 100 Dekar üzerinde kiralanan arazilerde ÇKS belgesi almak için noter onayı gerekmektedir.

Memur ve Sigortalı Çalışan ÇKS Belgesi Alabilir mi?

Devam eden herhangi bir sigortalılığı olan kişiler, yani sigortalı olarak resmi veya özel bir iş yerinde çalışanların tarım sigortalılığı yapılmayacağından çiftçi belgesi alamaz.

5 / 5 - ( 1 Kişi Oyladı )

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir