Cumhuriyet Dönemi Boşluk Doldurma Soruları 50+ Adet

Cumhuriyet Dönemi Boşluk Doldurma Soruları

Boşluk doldurma sorularının eğlenceli ve bir o kadar bilgiyi daha akılda kalıcı olarak hafızalara kazıdığını düşünüyoruz. Bu nedenle Edebiyat alanında bir boşluk doldurma soruları hazırlayarak siz değerli öğrencilere ve araştırmayı seven ziyaretçilerimize 50 adetten fazla boşluk doldurma örnekleri sunuyoruz.

Cumhuriyet Dönemi Boşluk Doldurma Soruları

 • 1. …Cumhuriyet… döneminde yazı diliyle konuşma dili arasındaki fark ortadan kalkmış hece ölçüsü kullanılmış köy ve köy sorunları dile getirilmiştir. Ayrıca Kurtuluş Savaşı öncesi durum savaş yılları savaşa katılanların durumu da birçok esere konu olmuştur. Birçok edebi topluluğun oluştuğu bu dönemin adı.
 • 2. Beş Hececiler’e tepki olarak ortaya çıkan …Yedi Meşaleciler…’de Beş Hececiler’in şiirlerini sığ olmakla suçluyorlardı. İlkelerini “samimilik canlılık ve devamlı yenilik” olarak açıkladılar. Fakat bu topluluk hedeflerinin hiçbirini gerçekleştiremeden kısa sürede dağıldı. Ziya Osman Saba bu topluluğun en tanınmış şairi olarak bilinmektedir.
 • 3. “Şarkın Sultanları Fırtına ve Kar RüyaSebil ve Güvercinler” adlı eserler …şiir… türünde yazılmışlardır.
 • 4. İkinci Yeniciler’den olan …Cemal Süreyya… özgün buluşları ve söyleyiş biçimiyle ikinci yeni şiirinin karanlığını gidermiştir. “Sizin Hiç Babanız Öldü mü?” şiiri son zamanlarda medyada sıkça yer aldı. Bu sanatçımızın “Sevda Sözleri Üvercinka Göçebe” adlı şiirleri vardır.
 • 5. Bir grup şairin oluşturduğu …Hisarcılar…topluluğunun sanat anlayışı şöyle özetlenebilir: “Sanatta milli köklere bağlı kalınıp Türk şiir geleneğinden kopmadan günün şiirini yazmak gerekir.” Bu topluluğun en önemli temsilcisi Mehmet Çınarlı’dır.
 • 6. İlk şiirlerini 1936’da yayımlamaya başlayan …Orhan Veli…’nin şiirleri o güne kadar şiir diye bilinen ürünlere bir tür başkaldırıdır. Öyle ki şiiri birtakım kalıp ve klişelerden yıpranmış benzetmelerden başka bir deyişle şairanelikten kurtarmıştır. “Vazgeçemediğim” adlı şiiri çok ünlüdür.
 • 7. “Otlakçı Ege’nin Dibi Ekmek Kavgası” adlı eserler …öykü… türünde yazılmıştır.
 • 8. Orhan Veli dünyaca ünlü …Lafontaine…’nin fabllarını masallarını Türkçeye kazandırmıştır.
 • 9. Toplumcu gerçekçi anlayışın önde gelen yazarlarından biri olan …Orhan Kemal… sanatının olgunluk döneminde Adana yöresindeki toprak ve fabrika işçilerini konu almıştır. Çukurova’nın toplumsal ve ekonomik yapısındaki değişimin yöre halkı üzerindeki etkilerini incelemiştir. Yazarın “Cemile Baba Evi Bereketli Topraklar Üzerinde” adlı eserleri vardır.
 • 10. Kırım Türklerinin en ünlü sanatçısı olan …Cengiz Dağcı… eserlerinde Kırım Türklerinin sıkıntılarını dile getirmiştir. Bu sanatçının “Onlar da İnsandı Korkunç Yıllar” gibi eserleri vardır.
 • 11. Yapıtlarında Çukurova’yı Torosları ve Çukurova insanının acı yaşamını çarpıcı bir şekilde dile getirmiştir olan …Yaşar Kemal… “Üç Anadolu Efsanesi Ağrı Dağı Efsanesi Binboğa Efsanesi” gibi destansı romanları vardır.
 • 12. …Şehriyar… Azerbaycan edebiyatının ve İran’ın en güçlü sanatçılarındandır. “Çağımızın Hafızı” olarak nitelendirilen bu sanatçı “Heyder Baba’ya Selam” şiiri ile tanınmaktadır.
 • 13. Dilimizin özleşmesine öncülük eden …Nurullah Ataç… eleştiri türünün gelişmesine önemli katkılarda bulunmuştur. Konuşma dilindeki devrik cümlenin yazıda kullanılmasını yaygınlaştırmaya çalışmıştır. Yaşadığı dönemde deneme türünün başarılı bir temsilcisi olmuştur.
 • 14. Yedi Meşaleciler topluluğunun şiire en sadık ismi olan …Ziya Osman Saba… şiirlerinde çocukluk özlemi anılara düşkünlük küçük mutluluklarla yetinmek gibi konuları işlemiştir. “Sebil ve Güvercinler Mesut İnsanlar Fotoğrafhanesi” adlı eserleri vardır.
 • 15. Cumhuriyet dönemi tiyatro sanatçılarından olan Necati Cumalı’nın …Susuz Yaz… öyküsü sinemaya aktarılmıştır.
 • 16. “Nalınlar (Necati Cumalı) Fazilet Eczanesi Kahraman (Refik Erduran) Keziban (Turan Oflazoğlu)” adlı eserler …tiyatro… türünün örnekleridir.
 • 17. Gazetelerde fıkra başyazı ve söyleyişler yazan …Haldun Taner… öykü ve oyun yazarı olarak tanındı. İlk oyunlarından sonra epik tiyatro örneği olarak “Keşanlı Ali Destanı”nı yazdı.
 • 18. “Günlerin Getirdiği (Nurullah Ataç) Beş Şehir (A. Hamdi Tanpınar) Türkçenin Sırları ( N.Sami Banarlı) Hangi Edebiyat (Atilla İlhan)” adlı eserler …deneme… türünde yazılmıştır.
 • 19. A. Hamdi Tanpınar olay ve karakter romanı olmaktan çok karışık ruh tahlillerini tasvir eden bir yaşantı romanı olan …Huzur…’da Mümtaz’ın kişiliğinde yer yer özel ve çevre hayatını yansıtmıştır.
 • 20. Aşık Veysel’i keşfeden şair olarak bilinen …Ahmet Kutsi Tecer… halk kültürü öğelerini çağdaş sanat teknikleriyle birleştirmeye çalışmıştır. İlk şiirlerini Dergah ve Milli Mecmua’da yayımlamıştır. “Koçyiğit Köroğlu Köşebaşı” gibi piyesleri tiyatrolarda ilgiyle izlenmiştir.
 • 21. Köy edebiyatımızın en ünlü romancısı olan …Kemal Tahir… konularını cezaevi anılarından Kurtuluş Savaşı’ndan Osmanlı tarihinden eşkıya öykülerinden alan romanlar yazmıştır. “ De Yorgun Savaşçı Göl İnsanları” adlı eserleri vardır.
 • 22. …İkinci Yeniciler… insanın bilinç altına inen doğayı insanı ve gözlemledikleri hayatı kendilerine özgü bir anlayışla kaleme alan edebiyat topluluğudur.
 • 23. Şiire Birinci Dünya Savaşı yıllarında başlamış hece ölçüsünü benimseyen …Faruk Nafiz Çamlıbel… Anadolu insanının hayatını anlatan şiirleri ile üne kavuşmuştur. Dinle Neyden adlı kitabında Beş Hececilerin eğilimlerini dile getirmiştir. Ünlü Han Duvarları şiiri ile Anadolu’ya yönelişi en güzel şekilde ortaya koymuştur.
 • 24. …Beş Hececiler… topluluğunun şairleri ilk şiirlerinde aruz veznini kullanmışlar sonradan heceye geçmişlerdir. Milli Edebiyat akımından etkilenmişlerdir. Şiirlerinde Anadolu manzaralarını ve Anadolu yaşayışını coşkun bir dille işlemişlerdir. Bu edebi topluluğun en önemli temsilcisi Faruk Nafiz Çamlıbel’dir.
 • 25. “Kuyucaklı Yusuf Fahim Bey ve Biz Huzur ” adlı Cumhuriyet dönemi eserleri …roman… türünde kaleme alınmıştır.
 • 26. 1941 yılında …Garipçiler… edebi topluluğunu oluşturan üç şair bu topluluğun adını taşıyan bir kitap yayımlayarak şiirle ilgili görüşlerini dile getirdiler. Bu kitaplarıyla yerleşik şiir anlayışına meydan okumuşlardır. Şiire “sokağı getiren” bu topluluk Birinci Yeniciler olarak da anılırlar.
 • 27. Garip Akımına tepki olarak doğan …İkinci Yeniciler… şiirde gerçeküstücülüğü (sürrealizm) temel aldılar. Değişik imgeler çağrışımlar ve soyutlamalarla özgün bir söyleyiş yarattılar. “Şiir için şiir” anlayışıyla hareket ettiler. Edip Cansever bu topluluğun en çok şiir yazan şairi olmuştur.
 • 28. Cumhuriyet dönemi roman ve öykülerinde genel olarak …realizm… akımının ilkeleri benimsenerek “gözleme” önem verilmiştir.
 • 29. “Yedi Meşale Garip Monna Roza” adlı eserler …şiir… türünde kaleme alınmıştır.
 • 30. Memleketçi şiirimize yeni bir ses getiren …Cahit Külebi… şiirlerindeki iç seslerle yarım uyaklarla halk şairlerine özgü bir içtenliğe ulaşmıştır. “Atatürk Kurtuluş Savaşı’nda” adlı kitabındaki şiirleri bestelenerek Atatürk Oratoryosu haline getirildi. “Adamın Biri Rüzgar Yeşeren Otlar” gibi şiir kitapları vardır.
 • 31. “Çamlıca’daki Eniştemiz Üç İstambul Mahur Beste Yalnızız” adlı eserler …roman… türünde kaleme alınmıştır.
 • 32. Yedi Meşaleciler’in Fecr-i Aticiler ile ortak özelliği …Fransız… edebiyatını örnek almalarıdır.
 • 33. Necip Fazıl Kısakürek’in ünlü şiir kitabının adı …Çile…’dir.
 • 34. Hikayelerinde konu ve olaydan çok şiirsel etki yaratacak durumları ele alan …Sait Faik… genellikle balıkçıları ve deniz insanlarını anlatan daha çok bir İstanbul hikayecisi olarak bilinen yazarımızdır.
 • 35. Kısa öyküleriyle modern hikayeciliğimizin başlatıcısı olan …Memduh Şevket Esendal… çağının hikaye anlayışından büsbütün ayrı bir yolda yürümüştür. Mauspassant tarzı öykücülüğü tercih etmeyip Çehov tarzını benimsemiştir. “Otlakçı Mendil Altında” en önemli hikaye kitaplarıdır.
 • 36. “Tütün Zamanı Osmancık Eskici ve Oğulları Devlet Ana” adlı eserler …roman… türünde kaleme alınmıştır.
 • 37. “Hürrem Sultan İnsanlar ve Tanrılar Atçalı Kel Mehmet” gibi oyunları olan …Orhan Asena… Cumhuriyet dönemi tiyatrocularımızdandır.
 • 38. “Mavi” ya da “Maviciler” adıyla bir şiir akımı başlatan …Atilla İlhan… Garip akımı ve İkinci Yeni şiirine karşı çıkmıştır. Bazı romanlarında öz Türkçe akımını eleştirmiştir. “Duvar Sisler Bulvarı Ben Sana Mecburum” adlı şiir kitapları vardır.
 • 39. Eşya ve olayların içyüzünü araştıran entelektüel planda çözümleyici bir yöntemle çalışan … Kurtuluş Savaşı dönemi Anadolu’sunu anlattığı Küçük Ağa romanı ile ün kazanmıştır.
 • 40. “Esir Şehrin insanları (Kemal Tahir) Murtaza (Orhan Kemal) Yılanı Öldürseler (Yaşar Kemal) Fatih-Harbiye (Peyami Safa)” adlı eserler …roman… türünde kaleme alınmıştır.
 • 41. . Acı Tütün …Necati Cumalı…’nın bir romanının adıdır.
 • 42. “Türkçem benim ses bayrağım.” diyen Cumhuriyet dönemi sanatçımız …Fazıl Hüsnü Dağlarca… kendisine özgü bir dil yapısı ve bir biçim yaratmıştır. Yazarın yapıtlarından biri de “Çocuk ve Allah”tır.
 • 43. “Avere Yıllar (Orhan Kemal) Teneke (Yaşar Kemal) Yılanların Öcü (Fakir Baykurt) Anayurt Oteli (Yusuf Atılgan)” adlı eserleri …roman… türünde kaleme alınmıştır.
 • 44. Mustafa Kemal Paşa’yı Türk basınında ilk defa tanıtmasıyla ünlü olan Ruşen Eşref Ünaydın’ın edebiyatımızın o zamanki meselelerini yansıtan edebiyatımızda röportaj çığırını açan eseri …Diyorlar ki…’dir.
 • 45. Milli Mücadele yıllarında savaşın kazanılması için çok çalışan kimi şiirleri bestelenen marş olan Kemalettin Kamu’nun edebiyatımızda pastoral şiir denilince akla ilk gelen şiiri …Bingöl Çobanları…’dır.
 • 46. Cumhuriyet dönemi şiirinin ustalarından olan …Ahmet Muhip Dıranas… Fransız şiirinden özellikle Baudelaire’den gelen şiir zevkini Halk şiir geleneği ile birleştirmiştir. Şiirlerinde güzellikleri işlemiştir. “Fahriye Abla Serenad” gibi çok tanınmış şiirleri vardır.
 • 47. Romanlarında Çamlıca Rumelihisarı ve Büyükada üçgenindeki varlıklı gününü gün eden sorumsuz insanların yaşamlarını anlatan …Abdülhak Şinasi Hisar…’ın “Fahim Bey ve Biz Boğaziçi Mektupları Boğaziçi Yalıları” gibi eserleri vardır.
 • 48. İkinci Yeniciler içinde sürekli yazan bir şair olan olarak tanınan …Edip Cansever… otuz yıla yakın bir süre ilgileri hep üstünde tutmuştur. Kapalı anlaşılması güç ancak anlamdan büsbütün ayrılmayan bir şiire yönelmiştir. “Yerçekimli Karanfil” şiiri ile kendine özgü bir şiir evreni kurmuştur.
 • 49. Yapıtlarında “psikolojik çözümlere” önem veren …Peyami Safa… “Doğu-Batı sentezi” oluşturmaya çalışmıştır. Usta bir roman tekniği ve canlı bir anlatımı vardır. “Bir Tereddütün Romanı Sözde Kızlar Matmazel Noraliya’nın Koltuğu” yazarın ünlü romanlarının gölgesinde kalmış eserleridir.
 • 50. Edebiyatımızda …masal… türü denilince akla ilk olarak Eflatun Cem Güney gelir.
 • 51. 1955’te görme yetisini kaybetmesine rağmen çalışmasını sürdüren …Cemil Meriç… Doğu-Batı kültürlerini yorumlayan bir fikir adamıdır. Fransızcadan çeviriler yapmış; Balzac ve V. Hugo’nun eserlerini dilimize kazandırmıştır. “Bu Ülke” adlı eseri 100 Temel Eser içerisinde yer almaktadır.
 • 52. Hecenin en güçlüşairi olarak bilinen …Faruk Nafiz Çamlıbel… şiire aruzla başlamış heceyle devam etmiş ve şiirini aruzla noktalamış bir şairdir. Şiirlerinde memleket sevgisini anlatır. “Sanat” adlı şiiri ile “Memleketçilik” akımının ilkelerini belirlemiştir. Halk şiirinin duygu ve deyişlerinden etkilenmiştir. “Han Duvarları” ve “Çoban Çeşmesi” şairin en önemli şiirleridir.
 • 53. Suut Kemal Yetkin ve Salah Birsel çağdaş Türk edebiyatında …deneme… türü denilince akla ilk gelen sanatçılardır.
 • 54. “Ayaşlı ve Kiracıları Fahim Bey ve Biz Küçük ağa” adlı romanlar …Cumhuriyet… döneminde yazılmış eserlerdir.
 • 55. “Yer Demir Gök Bakır (Y Kemal) Dişi Kurdun Rüyaları (C. Aytmatov) Viran Bağlar (N. Cumalı)” adlı eserler …roman… türünün ürünleridir.
 • 56. Ünlü “Toprak Ana” romanının yazarı …Cengiz Aytmatov…’dur.
 • 57. “Dilde fikirde işte birlik” düşüncesiyle hareket ederek Türk dünyasının büyük düşünce adamlarından ve reformistlerinden biri olan Kırımlı sanatçımızın ….İsmail Gaspıralı…’dır.
 • 58. …Cahit Sıtkı Tarancı… kadar şiiri ciddiye alan çok az şair vardır. Şiirin dışındaki türlerle uğraşmaktan kaçınmış; Türkçenin en güzel dizelerini yazmıştır. Onun şiirindeki başlıca temalar: ölüm ölüm korkusu yaşama sevinci ve yalnızlıktır. Şiir kitaplarından biri de “Ömrümde Sükut”tur. Ziya Osman Saba’nın çocukluk arkadaşıdır. “Ziya’ya Mektuplar” eseri de bu arkadaşlığın ürünü sayılabilir.
 • 59. Şiir öykü roman deneme ve edebiyat tarihi alanlarında yapıtlar vermiş çok yönlü bir yazar olan … daha çok sembolist akıma girebilecek şiirler yazmıştır. Hikayelerinde insan ruhunun temeli saydığı “bilinçaltı ve rüyalara” geniş yer vermiştir. “Bursa’da Zaman” adlı şiiri çok ünlüdür.
 • 60. “Kapalı Çarşı (Behçet Necatigil) Harbe Gidenin Şarkısı (Necati Cumalı) Destan Gibi (Orhan Veli) Rahatı Kaçan Ağaç (Melih Cevdet Anday)” adlı eserler …şiir… türünde yazılmıştır.
 • 61. “Mahalle Kahvesi (Sait Faik) değirmen (Sabahattin Ali) Abdullah Efendi’nin Rüyaları (A. Hamdi Tanpınar) Susuz Yaz (Necati Cumalı)” adlı eserler …öykü… türünde kaleme alınmıştır.
 • 62. Şiirlerinde kapalı bir ev ve aile dünyasının dar sınırları içinde sıkışıp kalmış gibi görünen …Behçet Necatigil…’in şiirlerinde sembollerle ve kendine özgü benzetmelerle dolu bir anlatım göze çarpar. “Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü Edebiyatımızda Eserler Sözlüğü” yazarın düzyazı alanındaki eserleridir.
 • 63. Kırgız edebiyatının dünyaca tanınmış en önemli sanatçısı olan …Cengiz Aytmatov…’un eserlerinin çoğu Türkçeye çevrilmiştir. Hikayelerinde milletin temel mülkü olan efsane destan masal hikaye ve türkülere yer vermiştir. “Selvi Boylum Al Yazmalım Gün Olur Asra Bedel” bazı eserleridir.

Yazımızda yer vermiş olduğumuz örnekler öğrencilerimizin internette 11. Sınıf Edebiyat Boşluk DOLDURMA, Serbest NAZIM ve TOPLUMCU ŞİİR BOŞLUK DOLDURMA, 10.sınıf edebiyat boşluk doldurma soruları, Edebiyat boşluk doldurma pdf, Hikaye ile ilgili boşluk DOLDURMA Soruları, Garip akımı ile ilgili BOŞLUK DOLDURMA SORULARI, Edebiyat akımları Boşluk doldurma, toplumcu gerçekçi roman boşluk doldurma gibi kelimelerde yapmış oldukları boşluk doldurma soruları internet aramalarından esinlenilerek hazırlanmıştır.

5 / 5 - ( 1 Kişi Oyladı )

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir