Felsefe

Felsefe Nedir?

Felsefe (Yunanca: φιλοσοφία, philosophia, “bilgelik sevgisi” veya “hikmet arayışı”); varlık, bilgi, gerçek, adalet, güzellik, doğruluk, akıl ve dil gibi konularla ilgili özsel sorunlara ilişkin yapılan çalışmalardır. Düşünce sanatı olarak da bilinir.

Felsefe yapmak, insan zihninin etkinlik halinde olmasından kaynaklanan bir süreklilik içinde bütünleştirmek, sistemleştirmek, açığa çıkarmak demektir. Öyleyse felsefe ile insan zihni, bağlarından kurtulur, ön yargılarını yıkar, kendini inceleme nesnesi haline getirir.

“Philia” yani sevgi ve “Sophia” yani bilgelik ya da bilgi anlamına gelen iki kelimeden türemiştir. Dolayısıyla tanımı kısaca bilgi veya bilgelik sevgisi olarak yapılabilir.
Bu tanımdan hareketle filozof ise bilgeliği, bilgiyi seven, onu arayan ve ona ulaşmak isteyen kişi demektir.

Felsefe ve Tutarlı Düşünme

  • Felsefede tutarlılık ortaya konulan düşüncelerin kendi içinde çelişki taşımaması önceki ve sonraki bilgiler arasında mantıksal bağın kurulabilmesidir.
  • Felsefedeki önermelerin yada metinlerin doğruluğu yada yanlışlığı ispat edilemediğinden tutarlı olup olmadığına bakılır.

Felsefenin İşlevleri

  • İnsanın hakikati anlama, bilme ihtiyacını karşılar.
  • Eleştirel bakış açısı kazandırır.
  • İnsanı insan olma bilincine ulaştırır.
  • Sistemli, doğru, önyargısız ve saygı duyarak düşünmeyi öğretir.
  • İnancın akıl ile temellendirilmesinde kullanılmıştır.
  • Felsefi düşünceler toplumsal olayların oluşumunda etkili olmuştur.

Felsefi düşünce, araştırmaya ve eleştirel bir tavra dayanan bir düşüncedir. Yani, felsefi düşünce, kendisine veri olarak aldığı her tür malzemeyi aklın eleştirici süzgecinden geçirir.

Her şeyi olduğu gibi kabul eden, merak etmeyen ve kendisine sunulanla yetinen bir insan için felsefe söz konusu olamaz.

Düşünce ise, nesne, yani öznenin yaptığı iş, eylemden etkilenen öğedir. Kısaca düşünce, düşünme eylemlerinin sonunda ortaya çıkan, başkaları için de varlık bulan üründür. Sistematik ifadeyle, düşünme; kişinin kendi içerisinde bir faaliyet iken, düşünce ise düşünmenin başka bilinçlere ulaşmış halidir.

Filozof Sokrates’ın Düşündürücü Sözleri

Filozof Sokrates’ın Düşündürücü Sözleri Antik Yunan filozofu Sokrates, Yunan Felsefesinin kurucularındandır, felsefe denince akla ilk gelen isimlerdendir.. İşte Sokrates’in düşündüren özlü sözleri; Bir [ Devamını Oku ]

Petrus Abaelardus Kimdir? Petrus Abaelardus’un Hayatı

Petrus Abaelardus Kimdir? Petrus Abaelardus Hayatı Petrus Abaelardus, Fransız ilahiyatçısıdır. 1079’da Palais’te dünyaya gelen Petrus Abaelardus, 1142 yılında Paris’te vefat etmiştir. Roscelinus ve [ Devamını Oku ]