Özetle Fransız İhtilali – Fransız İhtilali Özeti

jacques bertaux prise du palais des tuileries 1793

Özetle Fransız İhtilali

 Fransız İhtilali Özeti

Fransa’nın Kralı 16. Louis ülkeyi mutlakiyetin sağladığı geniş yetkilere güvenerek düşük maaşlı burjuva ve köylü sınıfı ezip, ruhban sınıfı ve soylulara çıkarlarına göre yönetiyordu. Fakir sınıf bunun yanında savaş ve vergi için asker vermek zorundaydı. Fransa’nın savaşlardan oluşan maddi sıkıntının faturası halktan ağır vergilerle çıkartılıyordu.

Diğer ülkelerdeki demokratik gelişmeler ve aydınlanmacı düşünürlerin görüşleri Fransız halkını etkilemişti. Yönetimin uygulamalarına karşı çıkmak Tanrıya karşı çıkmak olarak kabul ediliyordu ve idamla sonuçlanıyordu. Yöneticilerin bu tutumu Fransız İhtilali’nin çıkmasına neden oldu

Halk ağır vergiler toplanmasından dolayı isyan ederek 14 Temmuz 1789’da Bastil Hapishanesini ele geçirip tutukluları çıkardılar. Ayaklanma bütün ülkeye yayıldı. Bunun sonucunda meclis feodalite’ye son vererek İnsan ve Vatandaş Hakları Bildirisi’ni ilan etti.

Kral 16. Louis idam edilip başa Napolyon Bonapart geçti. Fransa’da Birinci İmparatorluk Devri başladı.

Değerlendirme

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir