Reform Nedir? Reform Nedenleri nelerdir? Reform Anlamı

Reform Anlamı, reform hareketi

Reform Nedir? Reform Nedenleri nelerdir? Reform Anlamı

Reform, yeniden düzenlemek anlamına gelir. Tarihi terim olarak “Yeniçağ başlarında Avrupa’da meydana gelen” dini düzenlemeleri ifade eder. 16. yüzyılda Almanya‘da başlayarak diğer Avrupa Ülkelerine yayılan dini alandaki yeniliklere, düzenlemelere reform denir.

Reform Nedenleri Nelerdir?

 • Hristiyanlığın temel kaynaklarına inilerek temel prensiplerinin ortaya konması.
 • Katolik Kilisesindeki bozulmaları gidermek için yenilik yapma düşüncesinin yayılması.
 • Endülijans sorunu. Din adamlarının günah çıkarma bahanesiyle halkı ekonomik yönden sömürmesi.
 • İncil’in her dile çevrilerek okunması sonucunda kiliseye karşı şüphe ve eleştirilerin artması.
 • Rönesans’ın da etkisiyle skolastik düşüncenin yıkılarak pozitif düşüncenin hâkim olması.

Reform Sonuçları Nelerdir?

 • Avrupa’da din ve mezhep savaşları başlamıştır.
 • Katolik Kilisesi yeniden düzenlenmiştir.
 • Avrupa’nın mezhep birliği bozulmuştur. Protestanlık, Kalvenizm, Anglikanizm gibi yeni mezhepler ortaya çıkmıştır.
 • Kilisenin ve din adamlarının toplum üzerindeki baskıları ortadan kalkmıştır.
 • Krallar ve burjuva sınıfının kilisenin mallarına el koymaları sonucunda güçleri artmıştır.
 • Yeni mezheplerin yayılmasını önlemek amacıyla bazı ülkelerde engizisyon mahkemeleri kuruldu.
 • Eğitim, kilise denetiminden çıktı. Laik düşünce doğdu.

Ayrıca bakınız;  Reform Nasıl Oldu? Reform Hareketi

Değerlendirme

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir