Zilyetlik Nedir?

zilyetlik

Zilyetlik Nedir?

Zilyetlik; taşınır veya taşınmaz bir mal üzerindeki fiili hakimiyettir. Diğer bir deyişle “bir malı elinde bulundurma ve kullanmakta olma durumu” denilebilir.

Bu tür bilgilendirici içeriklerimizden haberdar olmak için bizi takip edin.

Zilyetlik Nedir Örnek?

Örneğin: Kişinin tapusu kendi üzerine olan bir evde oturması ya da kendi adına çıkardığı bir kredi kartıyla alışveriş yapması. Diğer zilyetlik türleri ise feri, müşterek ve iştirak halinde zilyetliktir.

Zilyetlik hakkı ne demektir?

Zilyetlik ya da zilliyet; bir kişinin bir mal üzerindeki hakimiyetini tanımlayan emlak kavramıdır. Bu kavram açısından söz konusu malın taşınır ya da taşınmaz oluşu önemsizdir. Mal sahibinin kullanım durumuna bakılmaksızın mülk sahibinin mal üzerindeki hakimiyet hakkına zilyetlik denir.

Zilyetlik nedir nasıl kazanılır?

Düşen veya Sürüklenen Şeyler (MK m. 774) bakımından Zilyetlik, Aslen kazanılır.

  1. Çalınan Eşya üzerinde, Hırsız, Zilyetliği Aslen kazanır.
  2. Kiralanan Eşya üzerinde Mülkiyet İddiasında bulunan Kiracı da, Zilyetliği, Aslen kazanmış olur.

Zilyetlik mirasla geçer mi?

Zilyet konusuna bir başka örnek vermek gerekirse; Örneğin belirli bir malvarlığına sahip baba vefat etmiş olsun. Burada miras paylaşımı ve intikal işlemleri yapılmadan mirasçılar o mallar üzerinde mülkiyet hakkına haiz değildirler. Fakat zilyetlik durumu, varlığını mirasçılar üzerinden devam ettirecektir.

Zilyetlik kaç yılda kazanılır?

Kanunda malik sıfatıyla zilyetliğin davasız ve aralıksız en az 20 yıl devam ediyor olması gerektiği belirtilmiştir. Malik sıfatıyla zilyetlik, kendisinden başka birinin kendisine üstünlük sağlayacak zilyetliğini tanımıyor olması durumudur.

Değerlendirme

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir